Obec Dolný Kalník

Aktuálne oznamy

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dolný Kalník
„IHRISKO DEŤOM“ Milí rodičia ! Prosíme Vás o pomoc pri získaní finančného daru 1000,- Eur od Raiffeisen Bank, ktoré chceme použiť na...

Stránky

Aktuálne počasie

Najnovšie foto