Obecný úrad

STRÁNKOVÉ DNI
Pondelok: 08:00 - 13:00               
Streda: 16:00 - 18:00              

KONTAKT
starostka Iveta Balšianková
zástupca starostky Ing. Ivana Kostrabová
Obecný úrad, Dolný Kalník 16, 038 02

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Pavol Huntata
Ing. Ivana Kostrábová
Miloš Kmeť
Ing. Pavol Sedmák
RNDr. Tatiana Záhradníková

Tel: 043 / 4262407
Mobil: 0905 543 539
E-mail: ou@dolnykalnik.sk

IČO: 00648361
DIČ: 2020591793
Č. účtu: IBAN SK96 1100 0000 0026 2902 7509
Tatra banka, a.s. (262902 7509 / 1100) 

Aktuálne počasie

Počasie Dolný Kalník tu

Najnovšie foto