Úradná tabuľa

Názov Zverejnené
Záverečný účet Obce Dolný Kalník za rok 2017 23.05.2018
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2018 23.05.2018
Návrh trasy optických vedení Slovak Telekom, a.s. 17.05.2018
Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia (MZZO) 26.04.2018
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a pozvánka na ústne pojednávanie 13.04.2018
Vyhlásenie - čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 10.04.2018
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dolný Kalník 22.03.2018
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby 19.03.2018
Harmonogram vývozu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu 05.03.2018
Ponuka k odpredaju pozemkov 12.02.2018
Ako správne triediť odpad 22.01.2018
Oznámenie o začatí územného konania a pozvánka na ústne konanie „ INS Klaster –MART AKME 01 Transport 15.01.2018
Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a separovaného zberu pre obec Dolný Kalník 03.01.2018
Územný plán obce Dražkovce – Diaková- Zmeny a doplnky č.5 29.12.2017
Územný plán obce Turčianske Jaseno – Návrh ÚPN-O 29.12.2017
Program 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 04.12.2017
VZN č. 1/2017 o miestnom poplatku na rozvoj v obci Dolný Kalník 23.11.2017
Návrh pánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I.polrok 2018 22.11.2017
Návrh rozpočtu obce Dolný Kalník na roky 2018-2020 20.11.2017
Program 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 06.11.2017
Verejná vyhláška 03.11.2017
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za rozvoj v obci Dolný Kalník 20.10.2017
Oznámenie o začatí územného konania a pozvánka na ústne pojednávanie 16.10.2017
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby na predsedu a poslancov Žilinského samosprávneho kraja. 27.09.2017

Stránky

Aktuálne počasie

Počasie Dolný Kalník tu

Najnovšie foto