Úradná tabuľa

Názov Zverejnené
Program 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 04.12.2017
VZN č. 1/2017 o miestnom poplatku na rozvoj v obci Dolný Kalník 23.11.2017
Návrh pánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I.polrok 2018 22.11.2017
Návrh rozpočtu obce Dolný Kalník na roky 2018-2020 20.11.2017
Program 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 06.11.2017
Verejná vyhláška 03.11.2017
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za rozvoj v obci Dolný Kalník 20.10.2017
Oznámenie o začatí územného konania a pozvánka na ústne pojednávanie 16.10.2017
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby na predsedu a poslancov Žilinského samosprávneho kraja. 27.09.2017
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2017 20.09.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania 13.09.2017
Deň radosti 2017 04.08.2017
Zmluva o budúcej zmluve 28.06.2017
Rozhodnutie 28.06.2017
Zmluva o budúcej zmluve 27.06.2017
VYZÝVA NA KOSENIE ZABURINENÝCH POZEMKOV 15.06.2017
Cestovný poriadok 07.06.2017
Program 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 29.05.2017
Záverečný účet Obce Dolný Kalník za rok 2016 15.05.2017
Zmena stránkových hodín 19.05.2017
Zmena stránkových hodín 16.05.2017
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby “ Dolný Kalník-Farské, zahustenie TS a NNK pre IBV Farské“ 15.05.2017
TURVOD - informačný článok, týkajúci sa verejnej kanalizácie 10.05.2017
Program 2. obecného zastupiteľstva dňa 6.4.2017 31.03.2017

Stránky

Aktuálne počasie

Počasie Dolný Kalník tu

Najnovšie foto