Úradná tabuľa

Názov Zverejnené
Verejná vyhláška – Rozhodnutie – Stavebné povolenie 22.10.2018
Verejná vyhláška – Rozhodnutie – Stavebné povolenie 22.10.2018
Návrh: VZN o daniach a poplatkoch – dodatok č.1 15.10.2018
Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky na I. polrok 2019 15.10.2018
Návrh rozpočtu na roky 2019-2021 15.10.2018
Oznámenie o neprítomnosti 08.10.2018
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV 21.09.2018
Verjná vyhláška – Územné rozhodnutie „ INS_FTTH_MT_Dolný Kalník“ 21.09.2018
Program 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 17.09.2018
Oznam k odovzdaniu kandidátnych listín a zapisovateľa MVK 03.09.2018
Verejná vyhláška – Územné rozhodnutie 03.09.2018
Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie 28.08.2018
Verejná vyhláška / Rozhodnutie 28.08.2018
Ozámenie o počte obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb 19.08.2018
Miestny poplatok za rozvoj v obci 15.08.2018
OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 14.08.2018
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Oznámenie o začatí konania 01.08.2018
Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania – „ IBV Dolný Kalník – Kliny IV., SO 02 Miestna účelová komunikácia, SO 02.1 – Oporné múry a príprava územia, SO 07 – vonkajšia dažďová kanalizácia“ 26.07.2018
Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania „IBV Dolný Kalník – Kliny IV., SO 04 – Vonkajšie osvetlenie“ 26.07.2018
Oznam pre voličov o podmienkach práva voliť a byť volený 18.07.2018
Verejná vyhláška / Oznámenie o začatí územného konania a pozvánka na ústne pojednávanie 04.07.2018
Program 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 04.06.2018
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 29.05.2018
Záverečný účet Obce Dolný Kalník za rok 2017 23.05.2018

Stránky

Aktuálne počasie

Počasie Dolný Kalník tu

Najnovšie foto