Zverejňovanie dokumentov

Názov dokumentu Zverejnené
Zmluva o právnej pomoci 07.12.2017
Zmluva o zabezpečení zimnej údržby komunikácie 30.11.2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 24.10.2017
Darovacia zmluva 12.10.2017
Darovacia zmluva 04.10.2017
Darovacia zmluva 04.10.2017
Darovacia zmluva 03.10.2017
Darovacia zmluva 03.10.2017
Prijaté faktúry 9/2017 02.10.2017
Darovacia zmluva 02.10.2017
Darovacia zmluva 02.10.2017
Darovacia zmluva 29.09.2017
Darovacia zmluva 29.09.2017
Darovacia zmluva 29.09.2017
Zmluva č.I-20/2017 o postúpení investorských práv a záväzkov 20.09.2017
Prijaté faktúry 8/2017 08.09.2017
Zmluva o zriadení vecného bremena 24.08.2017
Prijaté faktúry 7/2017 03.08.2017
Zmluva o poskytovaní služieb 03.08.2017
Prijaté faktúry 6/2017 24.07.2017
Zmluva o dielo 1/2017 20.07.2017
Objednávky 2017 22.06.2017
Prijaté faktúry 5/2017 12.06.2017
Prijaté faktúry 4/2017 05.05.2017
Kúpna zmluva 12.04.2017
Prijaté faktúry 3/2017 06.04.2017
Prijaté faktúry 2/2017 17.03.2017
Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy verejnej splaškovej kanalizácie 09.03.2017
Dodatok č.1 k zmluve č.12/2014 24.02.2017
Zmluva o poskytnutí právnej pomoci 22.02.2017
Prijaté faktúry 1/2017 19.02.2017
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o nájme 15.02.2017
Zmluva č. 1/2017 10.02.2017
Prijaté faktúry IV.Q.2016 23.01.2017
Objednávky 2016 03.01.2017
Zmluva o zabezpečení zimnej údržby komunikácie 30.11.2016
Zmluva o poskytnutí právnej pomoci 24.11.2016
Dohoda o spolupráci 23.11.2016
Zmluva o nájme 22.11.2016
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 31.8.2016 15.11.2016
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 14.11.2016
Návrh k zmluve o nájme 07.11.2016
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 27.10.2016
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest a budúcej spolupráci 19.10.2016
Prijaté faktúry 09/2016 19.10.2016
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - služba Mobilný internet 17.10.2016
Kúpna zmluva 06.10.2016
Kúpna zmluva 31.08.2016
Dodatok č.1 k Zmluve o podpore pri organizovaní separovaného zberu a nakladaní s odpadmi v obci 15.08.2016
Zmluva o dielo 1/2016 27.07.2016

Stránky

Aktuálne počasie

Počasie Dolný Kalník tu

Najnovšie foto