Zverejňovanie dokumentov

Názov dokumentu Zverejnené
Darovacia zmluva 12.10.2017
Darovacia zmluva 04.10.2017
Darovacia zmluva 04.10.2017
Darovacia zmluva 03.10.2017
Darovacia zmluva 03.10.2017
Darovacia zmluva 02.10.2017
Darovacia zmluva 02.10.2017
Darovacia zmluva 29.09.2017
Darovacia zmluva 29.09.2017
Darovacia zmluva 29.09.2017
Zmluva č.I-20/2017 o postúpení investorských práv a záväzkov 20.09.2017
Zmluva o zriadení vecného bremena 24.08.2017
Zmluva o poskytovaní služieb 03.08.2017
Prijaté faktúry 5/2017 24.07.2017
Prijaté faktúry 6/2017 24.07.2017
Prijaté faktúry 4/2017 24.07.2017
Zmluva o dielo 1/2017 20.07.2017
Objednávky 2017 22.06.2017
Prijaté faktúry 3/2017 19.06.2017
Kúpna zmluva 12.04.2017
Prijaté faktúry 2/2017 17.03.2017
Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy verejnej splaškovej kanalizácie 09.03.2017
Dodatok č.1 k zmluve č.12/2014 24.02.2017
Zmluva o poskytnutí právnej pomoci 22.02.2017
Prijaté faktúry 1/2017 19.02.2017
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o nájme 15.02.2017
Zmluva č. 1/2017 10.02.2017
Prijaté faktúry IV.Q.2016 23.01.2017
Objednávky 2016 03.01.2017
Zmluva o zabezpečení zimnej údržby komunikácie 30.11.2016
Zmluva o poskytnutí právnej pomoci 24.11.2016
Dohoda o spolupráci 23.11.2016
Zmluva o nájme 22.11.2016
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 31.8.2016 15.11.2016
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 14.11.2016
Návrh k zmluve o nájme 07.11.2016
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 27.10.2016
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest a budúcej spolupráci 19.10.2016
Prijaté faktúry 09/2016 19.10.2016
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - služba Mobilný internet 17.10.2016
Kúpna zmluva 06.10.2016
Kúpna zmluva 31.08.2016
Dodatok č.1 k Zmluve o podpore pri organizovaní separovaného zberu a nakladaní s odpadmi v obci 15.08.2016
Zmluva o dielo 1/2016 27.07.2016
Prijaté faktúry II.Q. 2016 18.07.2016
Kúpna zmluva 29.06.2016
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb 01.06.2016
Prijaté faktúry 1.Q. 2016 02.05.2016
Darovacia zmluva 22.02.2016
Zmluva o dielo 15.01.2016

Stránky

Aktuálne počasie

Počasie Dolný Kalník tu

Najnovšie foto