Zverejňovanie dokumentov - objednávky

Číslo objednávky Názov dokumentu Popis predmetu objednaného plnenia Celková hodnota plnenia Dátum vyhotovenia Identifikačné údaje dodávateľa Identifikácia zmluvy ak obj. súvisí so zmluvou
10/2019 Objednávka odvoz a zhotovenie bio odpadu(120 l-25ks) prenájom ,odvoz a zhotovenie bio odpadu (1100l -6ks) 26.02.2019 Brantner Fatra, s.r.o. ,Robotnícka 20, 036 01 Martin
08/2019 Objednávka vypracovanie PD- obnova miestnych kumunikácii 700.00€ 13.02.2019 Ing. Ivan Klein ml. , Projektová kancelária , Mudroňova 9, 036 01 Martin
07/2019 Objednávka vypracovanie PD- dažďová kanalizácia 300.00€ 11.02.2019 Ing. Jozef Vršanský , Projektová činnosť VH , TZB, Stavbárska 787/4 , 036 01 Martin
06/2019 Objednávka prenájom 120 l kontajnerov na bio odpad(25ks) 11.02.2019 Brantner Fatra s.r.o. ,Robotnícka 20 ,036 01 Martin
05/2019 Objednávka stravné lístky 400.00€ 07.01.2019 DOXX - Stravné lístky ,s.r.o. , Kálov 356, 010 01 Žilina
04/2019 Objednávka digitalizácia dokumentov a publikovanie obsahu na www.dolnykalnik.sk 200.00€ 07.01.2019 Anpenet s.r.o. ,Dolný Kalník 100, 038 02 Dolný Kalník
03/2019 Objednávka údržba miestnej komunikácie 07.01.2019 SAND SK s.r.o. , Priemyselná zóna ,Košúty 2 ,036 01 Martin
02/2019 Objednávka údržba miestnej komunikácie 03.01.2019 Ing. Ivan Kohút - STAVKO , Stará Bôrová 56, 038 02 Dražkovce
01/2019 Objednávka údržba zľadovatenej cesty 03.01.2019 Brantner Fatra, s.r.o. ,Robotnícka 20, 036 01 Martin
25/2018 Objednávka posyp cestnou soľou zľadovatenej miestnej komunikácie 02.12.2018 SC ŽSK, závod TURIEC, Kollárova 94, 037 72 Martin
24/2018 Objednávka aktualizácia web stránky 14.11.2018 Till s.r.o. , I.čsl.brigády 71 ,038 61 Lipovec
23/2018 Objednávka pokosenie zaburinených pozemkov 15.10.2018 Adam Kmeť - Záhradné práce , Dolný Kalník 4 ,038 02 Dolný Kalník
22/2018 Objednávka veľkokapacitný kontajner 15.10.2018 Brantner Fatra, s.r.o. ,Robotnícka 20, 036 01 Martin
21/2018 Objednávka pečiatky 11.10.2018 VAV & ROSSI s.r.o. ČSA 3, 036 01 Martin
20/2018 Objednávka oprava verejného osvetlenia + výmena vypálených žiaroviek ,nastavenie časovača, montáž vymedzovacieho dielca na vedení VO, opravia vianoč. osvetlenia, montáž senzorového osvetlenia 05.10.2018 Norbert Brnčal , Kolónia hviezda 106 ,036 08 Martin 8
19/2018 Objednávka dodávku a montáž dopravného zrkadla(2ks) 05.10.2018 SC ŽSK, závod TURIEC, Kollárova 94, 037 72 Martin
18/2018 Objednávka kalendár 06.09.2018 BRIZ, Celiny 866 ,033 01 Liptovský Hrádok
17/2018 Objednávka odstránenie škodlivého vírusu v PC 02.07.2018 Anpenet s.r.o. ,Dolný Kalník 100, 038 02 Dolný Kalník
16/2018 Objednávka Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie ,projektovú dokumentáciu na realizáciu stavby 26.06.2018 MARETTA-projekt s.r.o. ,Jána Ťatliaka 1782/1 ,026 01 Dolný Kubín
14/2018 Objednávka prenájom ,odvoz a zhotovenie 120 l kontajnerov na bio odpad (4ks) 22.06.2018 Brantner Fatra, s.r.o. ,Robotnícka 20, 036 01 Martin
15/2018 Objednávka zametanie miestnej komunikácie 07.06.2018 Správa ciest ŽSK ,Kollárova 94 ,037 72 Martin
13/2018 Objednávka technický a statický posudok 06.06.2018 MARETTA-projekt s.r.o. ,Jána Ťatliaka 1782/1 ,026 01 Dolný Kubín
12/2018 Objednávka štrk 04(10ton aj s dovozom) 06.06.2018 Stavebniny Tomčany , Tomčany 10326, 036 01 Martin
11/2018 Objednávka prenájom ,odvoz a zhotovenie bio odpadu (1100 kontajner-1ks) 04.05.2018 Brantner Fatra, s.r.o. ,Robotnícka 20, 036 01 Martin
10A/2018 Objednávka kontrola detského ihriska 18.04.2018 E K O T E C spol. s.r.o. ,Lamačská cesta 20 ,841 03 Bratislava
10/2018 Objednávka veľkokapacitný kontajner 17.04.2018 Brantner Fatra s.r.o. ,Robotnícka 20 ,036 01 Martin
09/2018 Objednávka prenájom, odvoz a zhotovenie 120 l kontajnerov na bio odpad 09.04.2018 Brantner Fatra s.r.o. ,Robotnícka 20 ,036 01 Martin
08/2018 Objednávka Vyhotovenie geometrického plánu 14.02.2018 GEOREX s.r.o. ,M.Haľamovej 4413/11 ,036 01 Martin
07/2018 Objednávka vyhotovenie geometrického plánu 14.02.2018 GEOREX s.r.o. ,M.Haľamovej 4413/11 ,036 01 Martin
06/2018 Objednávka digitalizácia dokumentov a publikovanie obsahu na www.dolnykalnik.sk 07.02.2018 Anpenet s.r.o. ,Dolný Kalník 100, 038 02 Dolný Kalník
05/2018 Objednávka spílenie vrcholcov kríkov 07.02.2018 Norbert Brnčal , Kolónia hviezda 106 ,036 08 Martin 8
04/2018 Objednávka odvoz a zhotovenie bio odpadu(120l nádoba-14ks) , prenájom odvoz a zhotovenie bio odpadu (1100 l kontajner-6ks) 30.01.2018 Brantner Fatra s.r.o. ,Robotnícka 20 ,036 01 Martin
03/2018 Objednávka prenájom 120 l kontajnerov na bio odpad 22.01.2018 Brantner Fatra s.r.o. ,Robotnícka 20 ,036 01 Martin
02/2018 Objednávka údržba zľadovatenej cesty 22.01.2018 Brantner Fatra s.r.o. ,Robotnícka 20 ,036 01 Martin
01/2018 Objednávka stravné lístky 08.01.2018 DOXX - Stravné lístky ,s.r.o. , Kálov 356, 010 01 Žilina
12/2017 Objednávka Digitalizácia dokumentov a publikovanie obsahu na www.dolnykalnik.sk 22.06.2017 anpenet, s.r.o. ,Dolný Kalník 100, Dolný Kalník
10/2017 Objednávka Výkopové práce + dodanie materiálu pod dlažbu, pokládku zámkovej dlažby, oprava oporných múrikov + drevený rošt 02.06.2017 Jozef Segeč, Dolný Kalník 26, Dražkovce
11/2017 Objednávka Položenie chráničky na el. kábel, položenie chráničky na sieťové káble, vytvorenie uzemňovacej pásoviny 02.06.2017 Norbert Brnčal, Kolónia Hviezda 106,036 01 Martin
09/2017 Objednávka Oprava dažďových zvodov, odvodnenie pivničných priestorov, odvodnenie vonkajších priestorov a dažďovej vody, vybudovanie vsakovacích jám 02.06.2017 RENOSTAV PLUS, s.r.o. ,Kráčiny 1 ,036 01 Martin
08/2017 Objednávka Oprava verejného osvetlenia + nastavenie časovača 03.05.2017 Norbert Brnčal, Kolónia Hviezda 106, Martin
07/2017 Objednávka Program OLYMP - balík podpory mini 03.05.2017 KROS, a.s. ,A.Rudnaya 21, Žilina
06/2017 Objednávka Veľkokapacitný kontajner 18.04.2017 Brantner Fatra, s.r.o. ,Robotnícka 20,036 01 Martin
05/2017 Objednávka Geometrický plán 12.04.2017 GEOREX, s.r.o, M.Haľamovej 4413/11 ,036 01 Martin
04/2017 Objednávka 13ks 120L zberné nádoby na bioodpad 10.04.2017 Brantner Fatra, s.r.o, Robotnícka 20,036 01 Martin
03/2017 Objednávka 1100L kontajner na bioodpad 03.04.2017 Brantner Fatra,s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin
02/2017 Objednávka Styglian alternatívny toner pre HP CF226A 03.04.2017 SYSTECOM, s.r.o. ,Dukelských hrdinov 42, Zvolen
01/2017 Objednávka Údržba zľadovatenej cesty 09.01.2017 Brantner Fatra,s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin
17/2016 Objednávka Údržba zľadovatenej cesty 28.12.2016 Brantner Fatra,s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin
16/2016 Objednávka Montáž a demontáž vianočného osvetlenia 28.12.2016 Norbert Brnčal, Kolónia Hviezda 106, 036 01 Martin
15/2016 Objednávka Oprava verejného osvetlenia 30.11.2016 Norbert Brnčal, Kolónia Hviezda 106, 036 01 Martin

Stránky