N Á V R H Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

14.11.2016

Územný plán obce

Odoberať novinky

Aktuálne počasie

Počasie Dolný Kalník tu

Najnovšie foto