N Á V R H Všeobecne záväzného nariadenia o zrušení VZN č. 3/2013 o podmienkach držania hospodárskych zvierat, psov a včiel na území Obce Dolný Kalník

14.11.2016

Územný plán obce

Odoberať novinky

Aktuálne počasie

Počasie Dolný Kalník tu

Najnovšie foto