Úradná tabuľa

Názov Zverejnené
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dolný Kalník 22.03.2018
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby 19.03.2018
Harmonogram vývozu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu 05.03.2018
Ponuka k odpredaju pozemkov 12.02.2018
Ako správne triediť odpad 22.01.2018
Oznámenie o začatí územného konania a pozvánka na ústne konanie „ INS Klaster –MART AKME 01 Transport 15.01.2018
Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a separovaného zberu pre obec Dolný Kalník 03.01.2018
Územný plán obce Dražkovce – Diaková- Zmeny a doplnky č.5 29.12.2017
Územný plán obce Turčianske Jaseno – Návrh ÚPN-O 29.12.2017
Program 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 04.12.2017
VZN č. 1/2017 o miestnom poplatku na rozvoj v obci Dolný Kalník 23.11.2017
Návrh pánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I.polrok 2018 22.11.2017
Návrh rozpočtu obce Dolný Kalník na roky 2018-2020 20.11.2017
Program 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 06.11.2017
Verejná vyhláška 03.11.2017
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za rozvoj v obci Dolný Kalník 20.10.2017
Oznámenie o začatí územného konania a pozvánka na ústne pojednávanie 16.10.2017
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby na predsedu a poslancov Žilinského samosprávneho kraja. 27.09.2017
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2017 20.09.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania 13.09.2017
Deň radosti 2017 04.08.2017
Zmluva o budúcej zmluve 28.06.2017
Rozhodnutie 28.06.2017
Zmluva o budúcej zmluve 27.06.2017

Stránky

Územný plán obce

Odoberať novinky

Aktuálne počasie

Počasie Dolný Kalník tu

Najnovšie foto