Úradná tabuľa

Názov Zverejnené
Zmluva o hlavnom kontrolórovi viacerých obcí na úseku výkonu kontrolnej činnosti 08.09.2016
Program 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 31.08.2016
Deň turčianskeho vidieka 2016 17.08.2016
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 - Dolný Kalník 15.08.2016
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby 05.08.2016
Zmena stránkových hodín 27.07.2016
Pečať rozvoja obcí a miest 27.07.2016
Zmena stránkových hodín 04.07.2016
Zámer predať majetok 04.07.2016
Oznámenie o začatí územného konania 01.07.2016
Oznámenie o začatí stavebného konania 01.07.2016
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 27.06.2016
VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 10.06.2016
Pozvánka na oslavy Medzinárodného dňa detí 01.06.2016
Program 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 30.05.2016
Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Dolný Kalník 16.05.2016
Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Dolný Kalník 16.05.2016
Informácia k ukončeniu I. a II. etapy dobudovania prístupovej komunikácie Dolný Kalník - Kliny 12.05.2016
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva 30.03.2016
VÝSLEDKY VOLIEB DO NR SR 2016 06.03.2016
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromu 29.02.2016
Vývoz komunálneho odpadu počas Vianočných sviatkov 21.12.2015
Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja 21.12.2015
Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a separovaného zberu pre obec Dolný Kalník r. 2016 19.12.2015

Stránky

Územný plán obce

Odoberať novinky

Aktuálne počasie

Počasie Dolný Kalník tu

Najnovšie foto