Úradná tabuľa

Názov Zverejnené
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva 30.03.2016
VÝSLEDKY VOLIEB DO NR SR 2016 06.03.2016
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromu 29.02.2016
Vývoz komunálneho odpadu počas Vianočných sviatkov 21.12.2015
Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja 21.12.2015
Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a separovaného zberu pre obec Dolný Kalník r. 2016 19.12.2015
Dodatok č. 1 k VZN 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 18.12.2015
NÁVRH: Dodatok č. 1 k VZN 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 28.11.2015
Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky obce Dolný Kalník na I. polrok 2016 13.11.2015
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 16.11.2015
Zámer predať majetok 30.07.2015
Zámer predať majetok 22.06.2015
Verejná vyhláška 22.06.2015
VZN 2/2015 - poskytnutie dotácie - návrh 03.06.2015
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby 03.06.2015
Žiadosť o pridelenie súpisného čísla 03.06.2015
Žiadosť o stavebné povolenie 03.06.2015
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov 03.06.2015
Návrh kolaudačného rozhodnutia 03.06.2015
Ohlásenie drobnej stavby 03.06.2015
Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína 27.05.2015
4. ZASADNUTIE OZ 27. mája 2015 25.05.2015
3. ZASADNUTIE OZ 5. mája 2015 04.05.2015
Obec Dolný Kalník zverejňuje zámer prenajať majetok 23.03.2012

Stránky

Územný plán obce

Odoberať novinky

Aktuálne počasie

Počasie Dolný Kalník tu

Najnovšie foto