Obec Dolný Kalník

Aktuálne oznamy

Obec Dolný Kalník bola Národným informačným strediskom Slovenskej republiky hodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja a bola jej udelená...
Nehnuteľnosti v katastrálnom území obce Dolný Kalník určené na individuálnu bytovú výstavbu.
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dolný Kalník

Stránky

Územný plán obce

Odoberať novinky

Aktuálne počasie

Počasie Dolný Kalník tu

Najnovšie foto