Zverejňovanie dokumentov - zmluvy

Číslo zmluvy Názov zmluvy Identifikácia účastníka zmluvy Celková hodnota predmetu zmluvy Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Dátum nadobudnutia účinnosti Dátum skončenia platnosti ak je na dobu určitú
3/2019 Rámcová zmluva o dielo. O oprave a údržbe verejného osvetlenia, dodávke a montáži nových svietidiel verejného osvetlenia a rozhlasu v obci Dolný Kalník Norbert BRNČAL, Kolónia Hviezda 106, 036 08 Martin 8, IČO: 37760360 18.02.2019 18.02.2019 19.02.2019
02/2019 Zmluva o dielo - zimná údržba obecných komunikácií Richard Bauer, Dražkovce 63, 03802, ICO: 44071043 15.01.2019 15.01.2019 16.01.2019
01/2019 ZMLUVA o spracovávaní personálnej a mzdovej agendy EMTAX s.r.o., Malinovského 3943/7, 036 01 Martin IČO: 46972200 01.01.2019 02.01.2019 03.01.2019
05/2018 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Elena Fioleková, Lúčna 10, Vrútky, IČO: 42070856 400.00€ 05.12.2018 18.12.2018 19.12.2018
03/2018 Zmluva o hlavnom kontrolórovi viacerých obcí na úseku výkonu kontrolnej činnosti Ing. Janka Jesenská 07.07.2018 26.07.2018 27.07.2018
04/2018 Zmluva o odbornej a technologickej pomoci BROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169, 010 03 Žilina, IČO: 36734390 04.07.2018 26.07.2018 27.07.2018 03.07.2020
02/2018 Dohoda o ukončení platnosti Nájomnej zmluvy Ing. Eduard Grolmus, PhD., Martin 19.07.2018 19.07.2018 20.07.2018
01/2018 Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena číslo vkladu 4360/2017 Jablonská Iveta, Dolný Kalník 20, Ing. Kovačková Jana, M.Jankolu 5393/6, Martin 06.02.2018 07.02.2018 08.02.2018
26/2017 Príloha č.1 k Zmluve č. ZSV0128201602 Brantner Fatra s. r. o, Robotnícka 20, 036 01, Martin,IČO: 31578861 2122.64€ 28.12.2017 28.12.2017 29.12.2017
25/2017 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Elena Fioleková, Lúčna 10,038 61, Vrútky, IČO: 42070856 300.00€ 01.12.2017 11.12.2017 12.12.2017
24/2017 Zmluva o právnej pomoci Mgr. Eva Belicová, Jilemnického 68, Sučany ,IČO:51021960 07.12.2017 07.12.2017 08.12.2017
23/2017 Zmluva o zabezpečení zimnej údržby komunikácie Poľnohospodárske družstvo Dražkovce so sídlom v Dražkovciach, Dražkovce 140, 038 02 ,Dražkovce, IČO:00005754 30.11.2017 30.11.2017 01.12.2017
22/2017 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo BALKONSTAV SK s. r. o, SamuelaTimona 677, 913 21, Trenčianska Turná, IČO:47 075 911 29.11.2017 29.11.2017 30.11.2017
21/2017 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Turčianska vodárenská spoločnosť a.s ,Kuzmányho 25, 036 80 ,Martin ,IČO:36 672 084 17.10.2017 24.10.2017 25.10.2017
20/2017 Darovacia zmluva Ing. Eugen Ruttkay 11.10.2017 12.10.2017 13.10.2017
19/2017 Darovacia zmluva Michal Vincourek, Jana Vincourková 04.10.2017 04.10.2017 05.10.2017
18/2017 Darovacia zmluva Jana Trojáková 04.10.2017 04.10.2017 05.10.2017
16/2017 Darovacia zmluva Miroslav Košťál, Monika Košťálová rod. Murárová 03.10.2017 03.10.2017 04.10.2017
17/2017 Darovacia zmluva Mgr. Róbert Veterník, Lucia Veterníková 03.10.2017 03.10.2017 04.10.2017
15/2017 Darovacia zmluva Ing. Branislav Pittner ,Mgr. Ivana Pittnerová 02.10.2017 02.10.2017 03.10.2017
14/2017 Darovacia zmluva Mgr. René Galgaňák, Ing. Oľga Galgaňáková 02.10.2017 02.10.2017 03.10.2017
13/2017 Darovacia zmluva Ing. Peter Mandát, Petra Mandátová 29.09.2017 29.09.2017 30.09.2017
11/2017 Darovacia zmluva Karol Bystričan 29.09.2017 29.09.2017 30.09.2017
12/2017 Darovacia zmluva Ing. Miloš Mikula ,Ing. Alexandra Mikulová 29.09.2017 29.09.2017 30.09.2017
10/2017 Zmluva č.I-20/2017 o postúpení investorských práv a záväzkov Turčianska vodárenská spoločnosť a.s ,Kuzmányho 25, 036 80 ,Martin ,IČO:36 672 084 07.09.2017 20.09.2017 21.09.2017
09/2017 Zmluva o zriadení vecného bremena Jablonská Iveta, Ing. Kovačková Jana 24.08.2017 24.08.2017 25.08.2017
08/2017 Zmluva o poskytovaní služieb, Zmluva o spracovaní osobných údajov MAPA Slovakia Digital s.r.o, Mgr. Ján Gašpárek, Dvojkrížna 49, 821 06, Bratislava, IČO: 45 325 600 31.07.2017 03.08.2017 04.08.2017
07/2017 Zmluva o dielo 1/2017 JAMANAT s.r.o ,Jaroslav Kapitulčin, Clementisova 1358/27 20.07.2017 20.07.2017 21.07.2017
06/2017 Kúpna zmluva Ing. Peter Ďurík 12.04.2017 12.04.2017 13.04.2017
05/2017 Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy verejnej splaškovej kanalizácie Žilinský samosprávny kraj, Ul.Komenského 48, 011 09, Žilina,IČO:37 808 427 09.03.2017 09.03.2017 10.03.2017
04/2017 Dodatok č.1 k zmluve č.12/2014 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena Ing. Branislav Pittner ,Ing. Ivana Pittnerová rod. Palúchová 23.02.2017 24.02.2017 25.02.2017
03/2017 Zmluva o poskytnutí právnej pomoci Advokátska kancelária JUDr. Vladimír Zajac,s.r.o. ,P. Mudroňa 39, 036 01, Martin, IČO:46 255 281 22.02.2017 22.02.2017 23.02.2017 24.02.2017
02/2017 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o nájme Turčianska vodárenská spoločnosť a.s ,Kuzmányho 25, 036 80 ,Martin ,IČO:36 672 084 14.02.2017 15.02.2017 16.02.2017
01/2017 Zmluva o zriadení vecného bremena Miroslav Koštál, Monika Koštálová rod. Murárová 10.02.2017 10.02.2017 11.02.2017
20/2016 Zmluva o zabezpečení zimnej údržby komunikácie Poľnohospodárske družstvo Dražkovce so sídlom v Dražkovciach, Dražkovce 140, 038 02 ,Dražkovce, IČO:00005754 30.11.2016 30.11.2016 01.12.2016
19/2016 Zmluva o poskytnutí právnej pomoci JUDr. Vladimír Zajac, P.Mudroňa 39, 036 01 Martin,IČO:34380230 24.11.2016 24.11.2016 25.11.2016
18/2016 Dohoda o spolupráci Anton Müller 22.11.2016 23.11.2016 24.11.2016
17/2016 Zmluva o nájme Anton Müller 22.11.2016 22.11.2016 23.11.2016
16/2016 Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 31.8.2016 Ivan Huťka, Dagmar Huťková rod.Kršková 15.11.2016 15.11.2016 16.11.2016
15/2016 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena Michal Vincourek, Jana Vincourková rod. Markovičová 14.11.2016 14.11.2016 15.11.2016
14/2016 Návrh k zmluve o nájme Anton Müller 1.00€ 07.11.2016 07.11.2016 08.11.2016
13/2016 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62, Bratislava,IČO:35 763 469 24.10.2016 27.10.2016 28.10.2016
12/2016 Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest a budúcej spolupráci DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska(DEUS), Kýčerského 5, 811 05 Bratislava,IČO:45 736 359 19.10.2016 19.10.2016 20.10.2016
11/2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - služba Mobilný internet Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62, Bratislava,IČO:35 763 469 17.10.2016 17.10.2016 18.10.2016
10/2016 Kúpna zmluva Ing. Andrej Polonec, JUDr. Jana Poloncová rod. Gajdošová 06.10.2016 06.10.2016 07.10.2016
09/2016 Kúpna zmluva Ivan Huťka, Dagmar Huťková rod.Kršková 31.08.2016 31.08.2016 01.09.2016
08/2016 Dodatok č.1 k Zmluve o podpore pri organizovaní separovaného zberu a nakladaní s odpadmi v obci Brantner Fatra s. r. o, Robotnícka 20, 036 01, Martin,IČO: 31578861 636.97€ 20.04.2016 15.08.2016 16.08.2016
07/2016 Zmluva o dielo 1/2016 JAMANAT s.r.o. ,Jaroslav Kapitulčin, Clementisova 1358/27,IČO:36410233 27.07.2016 27.07.2016 28.07.2016
06/2016 Kúpna zmluva Ing. Peter Ďurík 29.06.2016 29.06.2016 30.06.2016
05/2016 Zmluva o poskytnutí audítorských služieb Ing. Elena Fioleková, Lúčna 10,038 61, Vrútky, 200.00€ 01.06.2016 01.06.2016 02.06.2016

Stránky