Zverejňovanie dokumentov

Názov dokumentu Zverejnené
Darovacia zmluva 05.02.2014
Darovacia zmluva 29.01.2014
Prijaté faktúry rok 2013 31.12.2013
Prijaté faktúry rok 2013 - investície 31.12.2013
Zmluva o dielo 29.11.2013
Darovacia zmluva 21.11.2013
Zmluva č. I-33/2013 o postúpení investičných práv a záväzkov 14.11.2013
Darovacia zmluva č. 262013 13.11.2013
Darovacia zmluva č. 252013 12.11.2013
Protokol č. 43/2013 o prechode vlastníctva, postúpení majetkových práv a záväzkov 30.10.2013
Zmluva č. I-26/2013 o postúpení investičných práv a záväzkov 15.10.2013
Zmluva o dielo 10.10.2013
Darovacia zmluva č. 142013 07.10.2013
Darovacia zmluva č. 232013 02.10.2013
Darovacia zmluva č. 272013 02.10.2013
Darovacia zmluva č. 122013 01.10.2013
Darovacia zmluva č. 052013 01.10.2013
Darovacia zmluva 01.10.2013
Darovacia zmluva č. 082013 25.09.2013
Darovacia zmluva č. 172013 23.09.2013
Darovacia zmluva č. 132013 18.09.2013
Darovacia zmluva č. 152013 16.09.2013
Zmluvy o združenej dodávke elektriny SSE 11.09.2013
Darovacia zmluva č. 182013 11.09.2013
Darovacia zmluva č. 112013 11.09.2013
Nájomná zmluva 06.09.2013
Darovacia zmluva č. 282013 02.09.2013
Brantner - Cenník prác a služieb platný pre rok 2013 22.08.2013
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o nájme O-94/2013 20.08.2013
Darovacia zmluva č. 1/2013 19.08.2013
Darovacia zmluva č. 222013 12.08.2013
Darovacia zmluva č. 212013 09.08.2013
Darovacia zmluva č. 162013 08.08.2013
Darovacia zmluva č. 022013 07.08.2013
Darovacia zmluva č. 202013 06.08.2013
Zmluva o poskytovaní služieb odpadového hospodárstva v ZBERNOM DVORE Martin 01.08.2013
Darovacia zmluva č. 102013 31.07.2013
Zmluva č. 15/POD-38/13 o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie 11.07.2013
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny 07.06.2013
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o nájme O-60/2013 07.06.2013
Nájomná zmluva 25.04.2013
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve 10.04.2013
Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka v stavebnom konanií 20.03.2013
Kúpna zmluva 06.03.2013
Prijaté faktúry rok 2012 - investície 31.12.2012
Prijaté faktúry rok 2012 31.12.2012
Darovacia zmluva 21.12.2012
Zmluva o dielo 10.12.2012
Kúpna zmluva 26.11.2012
Doplnok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 29.10.2012

Stránky

Územný plán obce

Odoberať novinky

Aktuálne počasie

Počasie Dolný Kalník tu

Najnovšie foto