Obecný úrad

STRÁNKOVÉ DNI
Pondelok: 08:00 - 14:00               
Streda: 08:00 - 14:00   a   16:00 - 18:00              

KONTAKT
starostka: Iveta Balšianková
zástupca starostky: Ing. Peter Olajec
Obecný úrad, Dolný Kalník 16, 038 02

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Pavol Huntata
Ing. Peter Olajec
Mgr. Matej Paulíny
Ing. Pavol Sedmák
Peter Vrabko

Tel: 043 / 4262407
Mobil: 0905 543 539
E-mail: ou@dolnykalnik.sk

IČO: 00648361
DIČ: 2020591793
Č. účtu: IBAN SK96 1100 0000 0026 2902 7509
Tatra banka, a.s. (262902 7509 / 1100) 

Územný plán obce

Odoberať novinky

Aktuálne počasie

Počasie Dolný Kalník tu

Najnovšie foto