Úradná tabuľa

Názov Zverejnené
Voľby do Európskeho parlamentu 2019 04.02.2019
Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 28.01.2019
O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania a výzva na uplatnenie námietok a pripomienok 29.03.2019
Oznámenie o začatí stavebného konania a pozvánka na ústne pojednávanie „ Dolný Kalník – Kliny – prekládky VN“ 27.03.2019
Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia 20.03.2019
Územný plán obce Horný Kalník - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu 25.02.2019
Oznámenie o začatí stavebného konania – IBV Dolný Kalník - Farské 10.02.2019
Územný plán obce Záborie - oznámenie 07.01.2019
Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a separovaného zberu pre obec Dolný Kalník r. 2019 18.12.2018
Program ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 26.11.2018
Výsledky komunálnych volieb 2018 12.11.2018
Dodatok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 09.11.2018
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV 21.09.2018
Program 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 25.10.2018
Verejná vyhláška – Rozhodnutie – Stavebné povolenie 22.10.2018
Verejná vyhláška – Rozhodnutie – Stavebné povolenie 22.10.2018
Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky na I. polrok 2019 15.10.2018
Návrh rozpočtu na roky 2019-2021 15.10.2018
Návrh: VZN o daniach a poplatkoch – dodatok č.1 14.10.2018
Oznámenie o neprítomnosti 08.10.2018
Verjná vyhláška – Územné rozhodnutie „ INS_FTTH_MT_Dolný Kalník“ 21.09.2018
Program 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 17.09.2018
Oznam k odovzdaniu kandidátnych listín a zapisovateľa MVK 03.09.2018
Verejná vyhláška – Územné rozhodnutie 03.09.2018

Stránky

Územný plán obce

Odoberať novinky

Aktuálne počasie

Počasie Dolný Kalník tu

Najnovšie foto