Úradná tabuľa

Názov Zverejnené
Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku 19.07.2019
Záverečný účet Obce Dolný Kalník za rok 2018 14.06.2019
Návrh záverečného účtu obce za rok 2018 29.05.2019
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2019 29.05.2019
Okresný úrad Martin - Rozhodnutie / Kanalizácia Dolný Kalník 15.05.2019
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva 25.04.2019
Voľby do Európskeho parlamentu 2019 04.02.2019
Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 28.01.2019
O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania a výzva na uplatnenie námietok a pripomienok 29.03.2019
Oznámenie o začatí stavebného konania a pozvánka na ústne pojednávanie „ Dolný Kalník – Kliny – prekládky VN“ 27.03.2019
Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia 20.03.2019
Územný plán obce Horný Kalník - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu 25.02.2019
Oznámenie o začatí stavebného konania – IBV Dolný Kalník - Farské 10.02.2019
Územný plán obce Záborie - oznámenie 07.01.2019
Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a separovaného zberu pre obec Dolný Kalník r. 2019 18.12.2018
Program ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 26.11.2018
Výsledky komunálnych volieb 2018 12.11.2018
Dodatok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 09.11.2018
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV 21.09.2018
Program 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 25.10.2018
Verejná vyhláška – Rozhodnutie – Stavebné povolenie 22.10.2018
Verejná vyhláška – Rozhodnutie – Stavebné povolenie 22.10.2018
Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky na I. polrok 2019 15.10.2018
Návrh rozpočtu na roky 2019-2021 15.10.2018

Stránky

Územný plán obce

Odoberať novinky

Aktuálne počasie

Počasie Dolný Kalník tu

Najnovšie foto