Úradná tabuľa

Názov Zverejnené
Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a separovaného zberu pre obec Dolný Kalník r. 2019 18.12.2018
Program ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 26.11.2018
Výsledky komunálnych volieb 2018 12.11.2018
Dodatok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 09.11.2018
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV 21.09.2018
Program 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 25.10.2018
Verejná vyhláška – Rozhodnutie – Stavebné povolenie 22.10.2018
Verejná vyhláška – Rozhodnutie – Stavebné povolenie 22.10.2018
Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky na I. polrok 2019 15.10.2018
Návrh rozpočtu na roky 2019-2021 15.10.2018
Návrh: VZN o daniach a poplatkoch – dodatok č.1 14.10.2018
Oznámenie o neprítomnosti 08.10.2018
Verjná vyhláška – Územné rozhodnutie „ INS_FTTH_MT_Dolný Kalník“ 21.09.2018
Program 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 17.09.2018
Oznam k odovzdaniu kandidátnych listín a zapisovateľa MVK 03.09.2018
Verejná vyhláška – Územné rozhodnutie 03.09.2018
Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie 28.08.2018
Verejná vyhláška / Rozhodnutie 28.08.2018
Ozámenie o počte obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb 19.08.2018
Miestny poplatok za rozvoj v obci 15.08.2018
OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 14.08.2018
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Oznámenie o začatí konania 01.08.2018
Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania – „ IBV Dolný Kalník – Kliny IV., SO 02 Miestna účelová komunikácia, SO 02.1 – Oporné múry a príprava územia, SO 07 – vonkajšia dažďová kanalizácia“ 26.07.2018
Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania „IBV Dolný Kalník – Kliny IV., SO 04 – Vonkajšie osvetlenie“ 26.07.2018

Stránky

Územný plán obce

Odoberať novinky

Aktuálne počasie

Počasie Dolný Kalník tu

Najnovšie foto