Úradná tabuľa

Názov Zverejnené
VYZÝVA NA KOSENIE ZABURINENÝCH POZEMKOV 15.06.2017
Cestovný poriadok 07.06.2017
Program 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 29.05.2017
Záverečný účet Obce Dolný Kalník za rok 2016 15.05.2017
Zmena stránkových hodín 19.05.2017
Zmena stránkových hodín 16.05.2017
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby “ Dolný Kalník-Farské, zahustenie TS a NNK pre IBV Farské“ 15.05.2017
TURVOD - informačný článok, týkajúci sa verejnej kanalizácie 10.05.2017
Program 2. obecného zastupiteľstva dňa 6.4.2017 31.03.2017
Územný plán obce Horný Kalník - zaslanie oznámenia 30.03.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania a výzva na uplatnenie pripomienok 23.03.2017
Športový deň detí 16.03.2017
Oznámenie o začatí územného konania 17.02.2017
Zámer predať nehnuteľný majetok obce Dolný Kalník 15.02.2017
Pozvánka na detský karneval 08.02.2017
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva 08.02.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania 03.02.2017
Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a separovaného zberu pre obec Dolný Kalník 03.01.2017
Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK 12.12.2016
VZN č. 3/2016 o zrušení VZN č 3/2013 o podmienkach držania hospodárskych zvierat, psov a včiel na území Obce Dolný Kalník 01.12.2016
VZN č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 01.12.2016
Program 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva , ktoré sa uskutoční 22. novembra 2016 o 18:00 hod 16.11.2016
Návrh rozpočtu na r. 2017 - 2019 15.11.2016
N Á V R H Všeobecne záväzného nariadenia o zrušení VZN č. 3/2013 o podmienkach držania hospodárskych zvierat, psov a včiel na území Obce Dolný Kalník 14.11.2016

Stránky

Územný plán obce

Odoberať novinky

Aktuálne počasie

Počasie Dolný Kalník tu

Najnovšie foto