Úradná tabuľa

Názov Zverejnené
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby “ Dolný Kalník-Farské, zahustenie TS a NNK pre IBV Farské“ 15.05.2017
TURVOD - informačný článok, týkajúci sa verejnej kanalizácie 10.05.2017
Program 2. obecného zastupiteľstva dňa 6.4.2017 31.03.2017
Územný plán obce Horný Kalník - zaslanie oznámenia 30.03.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania a výzva na uplatnenie pripomienok 23.03.2017
Športový deň detí 16.03.2017
Oznámenie o začatí územného konania 17.02.2017
Zámer predať nehnuteľný majetok obce Dolný Kalník 15.02.2017
Pozvánka na detský karneval 08.02.2017
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva 08.02.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania 03.02.2017
Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a separovaného zberu pre obec Dolný Kalník 03.01.2017
Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK 12.12.2016
VZN č. 3/2016 o zrušení VZN č 3/2013 o podmienkach držania hospodárskych zvierat, psov a včiel na území Obce Dolný Kalník 01.12.2016
VZN č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 01.12.2016
Program 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva , ktoré sa uskutoční 22. novembra 2016 o 18:00 hod 16.11.2016
Návrh rozpočtu na r. 2017 - 2019 15.11.2016
N Á V R H Všeobecne záväzného nariadenia o zrušení VZN č. 3/2013 o podmienkach držania hospodárskych zvierat, psov a včiel na území Obce Dolný Kalník 14.11.2016
N Á V R H Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 14.11.2016
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 14.11.2016
Harmonogram vývozov separovaného odpadu na rok 2017 14.11.2016
Verejná vyhláška 07.11.2016
Verejná vyhláška -Stavebné povolenie 11.10.2016
DEŇ RADOSTI 2016 20.09.2016

Stránky

Územný plán obce

Odoberať novinky

Aktuálne počasie

Počasie Dolný Kalník tu

Najnovšie foto