Program 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Dátum zverejnenia: 
17.08.2017

Program 5. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva , ktoré sa uskutoční 22. augusta  2017 o 18:00 hod na Obecnom úrade v Dolnom Kalníku

1.    Zahájenie, prezentácia,

2.    Schválenie programu OZ a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.    Zmena rozpočtu č. 1/2017

4.    Žiadosť Ing. Michala Mišovica o kúpu časti ( 20 m2) obecného pozemku z parcely č.316/317

5.    Rôzne

6.    Diskusia

7.    Záver 

Územný plán obce

Odoberať novinky

Aktuálne počasie

Počasie Dolný Kalník tu

Najnovšie foto