Obec Dolný Kalník

Aktuálne oznamy

Tlačivá a vzory pre obce: https://www.minv.sk/?oso18_vzory1
Z technických príčin je e-mailová schránka obecného úradu ou@dolnykalnik.sk momentálne mimo prevádzky. Na odstránení problému s doručovaním pošty...
OU oznamuje, že v dňoch 23. – 24.5. 2018 stránkové hodiny nebudú z dôvodu účasti starostky na konferencii ZMOS v Bratislave.

Stránky

Územný plán obce

Odoberať novinky

Aktuálne počasie

Počasie Dolný Kalník tu

Najnovšie foto