Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016

27.06.2016

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dolný Kalník

Súbory k obsahu: 

Územný plán obce

Odoberať novinky

Aktuálne počasie

Počasie Dolný Kalník tu

Najnovšie foto